Förhindra stopp i avloppet med en avskiljare

För att spara på miljön och resurserna är det viktigt att bland annat källsortera. Det är även viktigt att inte spola ner olja i avloppet för miljöns skull och för att det inte ska bli stopp.

Även om vissa oljor är nyttiga för kropp och miljö så är det vissa som inte är det. Vissa oljor stelnar också när de svalnar, vilket kan innebära stora problem på alla områden. Speciellt när det kommer till avloppen. För även om oljan är rinnande när den kommer ner i avloppet så kommer den längre fram att svalna och därmed sakta täppa igen avloppsröret. Till slut krävs det en spolbil som med hög kraft spolar loss fettklumpen, och allt annat som fastnat i den. På grund av både det och den negativa miljöpåverkan fetterna kan ha så finns det krav på att restauranger ska använda sig av en slags automatisk källsortering för fetter.

Enkel avskiljning och tömning

Om du som restaurangägare använder dig av en effektiv fettavskiljare så kan du enkelt utföra ditt arbete utan att vara orolig för din hantering av fetter. Automatiskt skiljs fettet ut och samlas i en behållare, som sedan går att tömma. Du kan antingen ha en tömning schemalagd eller så kan du själv ringa och boka när det är dags. Men vad du än väljer så är det ett smidigt sätt att följa alla riktlinjer och samtidigt kunna fortsätta arbeta utan att behöva göra några speciella åtgärder. Satsningen på en fettavskiljare främjar därför restaurangens ekonomi.